Home Contact Phone
background

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SAATLI RAYONUNUN 2019-2023-CÜ İLLƏRDƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI DÖVLƏT PROQRAMI